پیام به

شرکت کننده­گان کنفرانس کپنهاک که قلبشان برای

جهانی بدون زندان، شکنجه واعدام می تپد!

 

رفقای عزیز درودهای گرم ما را بپذیرید!

ما از چهارگوشه جهان، آمریکای لاتین، آسیا، اروپا و کشورهای خاورمیانه در اینجا جمع شده ایم تا درباره ظلم و ستمی که هنوزبرانسان قرن بیست و یکم روا میشود، صحبت کنیم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که بیش از11 میلیون انسان در کل جهان در زندان­ها اسیرند و با کمال تاسف هرروز افزایش می­یابند.

در واقع این انسانهای در بند بیش از آنکه خود مسئول این اتفاقات ناگوار باشند که با آن رودرو هستند جوامع و دولتهایی مسئول اند که درآن اقلیتی صاحب تمام نعمات و ثروت هستند و اکثریتی که با تلاش شبانه روزی، فقط خود را زنده نگه میدارند، زیر خط فقراند، بیکارند، از حقوق و امکانات رفاهی و اجتماعی بی بهره اند و نیزمیلیونها انسان که ازسرناچاری به اعتیاد، فحشا و ... روی آورده اند.

در زندانها انسانهایی هستند که علل تمام این مشکلات، نابرابریها و بدبختها را می­دانند. و ضمن اینکه نظام حاکم موجود را مسبب این همه بلاهای اجتماعی می دانند علیه آن به مبارزه بر خواسته اند. زندان، شکنجه نتوانسته است و نمیتواند آنها رااز روحیه مقاوم و مبارزاتی شان تهی کند و آنها را به تسلیم در مقابل این نظام گندیده سرمایه داری وادار کند. درون و بیرون زندان انسانهای بیشماری خواهان و در تقلا برای ساختن جهانی برای همه، با داشتن امکانات و شرایط برابر و بهره مند شدن همگان از نعمات زندگی هستند.

طبق آمارموجود افزایش سالانه زندان و اعدام برای مثال دردو کشورایران و امریکا در چنان سطحی است که افتخارتوحش را میتوانند کسب کنند. این جوامع در پرورش زندان، جلاد و نگهبان، در کناربی حقوقی و فقر شهروندان، نیزدر تقلا هستند تا گوی سبقت را از دیگردولتهای ضد انسانی مانند خود، بگیرند.

 

دوستان و رفقای گرامی

اعدام یک قتل عمد کاملن آگاهانه ای است که نظم موجود یعنی دولتهای سرمایه برای حفظ نظام استثمار گرانه شان، طی برنامه ای از قبل طرح شده و با استفاده از ابزارهای سرکوب انجام می دهند.

مبارزات تا کنونی برای لغو حکم اعدام ثمرات زیادی داشته و کشورهای زیادی را وادار به لغو رسمی این انسان کشی عامدانه و ددمنشانه نموده است.

اما برای ما که این جا جمع شده ایم ومانند بسیاری دیگر از انسان ها در پی ایجاد جهانی عاری از بربریت سازمان یافته واعمال جنایتکارانه هستیم، می بایست فعالانه و متحد در مقابل این وحشیگری قرون وسطائی سرما یه به ایستیم.

اگر سرمایه داری بعنوان نیروی حاکم، زندان، شکنجه و اعدام  را وسیله ایی قرار میدهد تا به عمر ننگین اش ادامه بدهد، نیروی اجتماعی مقابل آن یعنی کارگران برای پایان دادن به این جنایتها چاره ای جز متشکل شدن و مبارزه همه جانبه علیه آن ندارند. تمامی نیروهای اجتماعی مترقی در کنار کارگران میتوانند متحدانه به تمامی این وحشیگری ها نظام سرمایه داری پایان دهند.

جنبش کارگری ایران درسال های اخیر مبارزات زیادی را برای کسب حقوق وایجاد تشکل های مستقل خود به پیش برده است که برای آن بهای سنگینی نیز پرداخته است. دهها نفر از رهبران کارگری سخت ترین زندان ها، شکنجه و یا اخراج از کار را تحمل کرده اند. هم اکنون رهبرانی نظیر منصور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و ... در زندان جمهوری اسلامی سرمایه در بدترین شرایطی به سر میبرند.

 

به باورما فعالین متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج کشور، طبقه کارگر جهانی می تواند با حمایت  همطبقه ایهایش، برای نابودی سرمایه جهانی به مبارزه بر خیزند وجهانی بدون زندان و شکنجه و اعدام بنا کند.

 

با  این امید که این چند روز نشست مان، ما را به امر و هدف مشترک با افقی روشن و متحد  نزدیک نموده که همانا مبارزه برای جامعه ای برابر و عاری از هر گونه ستم و استثمار، شکنجه، زندان و اعدام می باشد.

 

از برگزارکنندگان این کنفرانس سه روزه صمیمانه تشکر می کنیم و دستشان را به گرمی میفشاریم.

 

مبارزه علیه زندان، شکنجه و اعدام را گسترش دهیم!

تمامی زندانیان سیاسی فورا و بدون قید و شرط آزاد باید گردند!

زنده باد همبستگی جهانی کارگری

 

اکتبر 2010

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com

 ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca

solidarity.laber@googlemail.com کانون همبستگی با کارگران درایران- نوردراین وست فالن (آلمان)