ازخواست واعتصاب کارگران برقکارعراق حمایت می­کنیم!

به تازگی قانونی درعراق تصویب شده­است که مطابق با آن "کلیه­ی فعالیت های سندیکایی در چارچوب وزارتخانه ها ، شعبات و حوزه های آن ممنوع اعلام گشته است".  حکم ضد کارگری مذکور با شماره 244 ، در تاریخ 20 و 22 ژوئیه انتشار یافته است. در نتیجه با قانون یاد شده به نیروهای انتظامی و پلیس، دستور داده شده­است که تمام اماکن و مراکز سندیکایی در سراسر کشور ضبط و بسته شوند.

کارگران کارخانه برق بغداد/عراق در اعتراض به این قانون ضدکارگری دست به اعتصاب زده و خواهان لغو این قانون هستند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ، این قانون ارتجاعی و ضد کارگری را قویا محکوم میکنند، از خواست کارگران برق کارعراق حمایت کرده و همبستگی خود را با کارگران اعتصابی اعلام میکنند.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

3 آگوست 2010

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca