تحصن یک روزه

چوبه‎های دار مرتجعین زن‎ستیز اسلامی را در هم شکنیم!

جمهوری اسلامی از بدو قدرت‎گیری، زنان را برده بردگان کرده است.31 سال است که حکومت دینی استفاده از شکنجه و تجاوز و اعدام کنترل زنان را قانونی کرده است. سرکوب عریان زنان اهرمی‎ست در دست جمهوری اسلامی برای کنترل امنیتی جامعه و رام  و مطیع کردن مردم.

 

جنایت‎کاران جمهوری اسلامی می‎خواهند با گسترش ابعاد سرکوب جلوی مرگ محتوم خود را بگیرند!

می خواهند با اعدام‎های وسیع ترس و وحشت بر دل مردمی بیفکنند که در مبارزات یک سال گذشته به‎طور روشنی حکم مخالفت قاطع خود را علیه جمهوری اسلامی با صدای رسا در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه و در زندان‎های مخوف و قرون وسطائی اسلامی فریاد زدند!

 

امروز مردم جهان، مردم ایران، همه انسان‎های آزادی‎خواه و مترقی وهمه وجدان‎های بیدار در مقابل جنایات جمهوری اسلامی که می‎رود ابعاد فاجعه بار به خود گیرد مسئولند. زنجیره خشونت و سرکوب رژیم اسلامی باید هر چه زود تر در هم شکسته شود. برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، سکینه محمدی آشتیانی، مریم قربان‎زاده، آذر باقری، کبری بابایی و هم چنین صدها زندانی سیاسی باید بتوانیم با اعتراض و سازمان‎دهی اعتراضات جلوی قتل تک تک این انسان‎ها را بگیریم.

 

جویبار مبارزات بی‎شمار و آگاهانه همه انسان‎های مترقی و آزادی‎خواه و معترض باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن جامعه‎ای بدون سرکوب، خشونت، شکنجه و اعدام به هم بپیوندد.

 

از شما مردم آزادی خواه می خواهیم:

در این تحصن یک روزه به ما بپیوندید، تا همراه  با هم بتوانیم چوبه‎های دار مرتجعین زن‎ستیز اسلامی را در هم شکنیم!

 

زمان: جمعه 27 اوت 2010 ساعت 10 صبح تا 6 عصر

 

مکان: مقابل سازمان عفو بین الملل

1Easton Street London WC1X ODW

 

نزدیکترین ایستگاه اندرگراند: Farringdon

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) ـ انگلستان

تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر: 07521134454                        www.8mars.com