شنبه 06 شهریور 1389 


بيانيه چهار سازمان دانشجويي و جوانان در حمايت از شيوا نظرآهاري

آه اگر آزادی سرودی میخواند

کوچک

هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند..

اکنون بیش از ۲۰۰ روز است که از زمان دومین دستگیری شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر و حقوق کودکان می‌گذرد. او در این مدت همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می برد و گفته می شود دومین جلسه دادگاه وی ۱۲ شهریور ماه برگزار خواهد شد. به گفتهٔ وکیل شیوا به او ۳ اتهام کذایی تفهیم شده است. یکی‌ محاربه ، دیگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم و در نهایت تبلیغ علیه نظام... شیوا امروز در بند است و اکنون وظیفهٔ ماست که حمایت خود را از این مبارز اعلام کنیم. "شیوا" هایی که همواره چون کوه استوار و سخت در مقابل حکومت فاشيستي ایستاده اند و در سایهٔ استبداد حکومت فاشیستی لحظه‌ای دست از تلاش برای داشتن دنیایی انسانی‌ تر بر نداشته اند. شیوا در جایی خطاب به دوستی زندانی می گوید: "دلت که برای یک انسان و حقش لرزید، آن جا آغاز لغزیدنت بود. آن جا نقطه آغاز بازجویی‌ها و سوال‌ها است. دلت که برای یک انسان لرزید، برای یک زندانی، یک زن، یک کودک کار آن جا نقطه آغاز مجرمیتت بوده. اصلا همان جا بود که اولین جرم را مرتکب شدی، که به انسان ایمان آوردی، که انسان را پاس داشتی‌ و نه هیچ چیز دیگر را..." حال شیوا زندانی است و خطاب به او فریاد می‌زنیم که با یادت شجاع می‌شویم ، متحد می‌شویم در کنار هم می‌‌ایستیم و با مشت های گره کردهٔ خود با تمام بی عدالتی هایی که تو را به پشت میله‌ها کشانده است، مبارزه می کنیم. رژیم سرکوبگراسلامی همواره در سرکوب فعالین اجتماعی و سیاسی مخالف خود گوی سبقت را از تمام رقبای دژخیم تر از خود ربوده و تمام فعالینی را که برای احقاق حقوق دموکراتیک انسان ها در این سال ها تلاش کرده اند را با اعمال شدیدترین و بیرحمانه‌ترین احکام سرکوب کرده است. با توجه به اتهام سنگین محاربه برای این فعال اجتماعی، ما با ابراز نگرانی خود نسبت به صدور این حکم بی‌ اساس که می تواند به اعدام وی منجر گردد، انزجار خود را از رژیم سرمایه داری فاشيستي اسلاميست ها ابراز می‌کنیم و به مبارزه ي متحدمان در هر لحظه علیه آن دامن می زنیم.

زنده باد هم بستگی علیه حکومت فاشیستی سرمایه !

اتحاد ضد فاشیسم

آنتی فاشیست تهران

دانشجويان سوسياليست دانشگاههای ایران

نشریه گفتمان چپ

 

برگشت به صفحه اول