تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

دادگاه علیرضا عسگری، جلیل محمدی و ریحانه انصاری برگزار شد!

روز دوشنبه 16 مردادماه دادگاه جلیل محمدی، علیرضا عسگری و ریحانه انصاری 3 عضوی که در مجمع عمومی سالیانه‌ی کمیته‌ی هماهنگی بازداشت شده بودند در شعبه‌ی 4 دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزا

اتهام این افراد «اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تشکیل گروه غیرقانونی کمیته‌ی هماهنگی» مطرح شد که این اتهام از سوی آنان رد شد چرا که هیچ‌کدام‌شان از مؤسسان کمیته‌ی هماهنگی نبوده‌اند. در جریان این محاکمه هر سه نفر از اهداف کمیته‌ی هماهنگی که حرکت در مسیر کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است دفاع کردند. همچنین در جریان دادگاه سعی شد که کمیته‌ی هماهنگی به یکی از احزاب سیاسی منتسب شود که این امر نیز با واکنش هر سه نفر مواجه شد و آنان بار دیگر بر استقلال کمیته‌ی هماهنگی از احزاب و جریانات سیاسی تأکید کردند.