تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

 

کارگران و مردم زحمتکش!

همانطوریکه اطلاع دارید روز 17 اسفند، 5 تن از فعالین کارگری واعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با هجوم نیروهای لباس شخصی در خانه ها و.محل کارشان دستگیر وهم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برند. اینها عزیزان ما هستند. اینها کسانی هستند که تنها جرمشان دفاع از منافع کارگران است عزیزان ما به دستمزدهای زیر خط فقر معترضند. اکنون ما خانواده های بازداشت شدگان علی آزادی، حامد محمودنژاد، بهزاد فرج الهی، سید خالد حسینی و وفا قادری، اززنان ومردان کارگر ومردم شهر سنندج درخواست می کنیم به هر شیوه ممکن برای آزادی عزیزانمان مارا یاری کنید.

خانواده های اعضای بازداشتی کمیته ی هماهنگی – 21 اسفند 1391