تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

درخواست پشتیبانی از کارگران اعتصابی معادن در آفریقای جنوبی


آفریقای جنوبی- روستنبورگ 12 اکتبر 2012

از طرف کمیته هماهنگی اعتصاب روستبورگ

خطاب­به­کارگران،اتحادیه ها و تشکلهای کارگری،اعضاء تشکلهای کارگری،کارگران جهان و رفقا 

 

رفقای عزیز

ما برای شما مینویسیم، زیرا خواهان کمک و حمایت شما از اعتصابمان هستیم، اعتصاب برای دستیافتن به حقوقی که بتوانیم با آن زندگی کنیم. اعتصابی که از معدن لونمین پلاتینا در ماریکانا، در 16 آگوست شروع شد، 34 نفر از کارگران کشته شدند و ادامه آن به معادن دیگر در سراسر آفریقای جنوبی رسید.مبارزه ما برای رسیدن به حداقل دستمزد 12500 راند (تقریبا 9000 کرون سوئد) برای همه کارگران معادن- و حقوق برابر درمقابل کار برابر- و محو قراردادهای دست دوم و پیمانکاری- داشتن مسکن مناسب با برق و آب- آموزش و پرورش مناسب و معقول برای کودکانمان و برای یک زندگی بهتر که در واقع فقط از طریق مبارزه بدست میاید.

اتحادیه ما، اتحادیه ملی کارگران معادن.... به ما خیانت کرد، زیرا منافعش با شرکتهای سرمایه دار گره خورده است، زیرا منافعش را در اتحاد با حزب حاکم (کنگره ملی آفریفا) میبیند. حکومتی که به طرفداری از کارفرمایان، پلیس و سربازان را برای کشتن و دستگیری ما      می فرستد.

به این دلایل، ما خودمان، کمیته های اعتصاب را در هر معدنی تشکیل دادیم و بعد کمیته هماهنگی اعتصاب رستنبورک را که اعتصابات در معادن مختلف طلای سفید و کروم در رستنبورگ را رهبری میکند. در تلاشیم که با برقراری ارتباط با کارگران اعتصابی در مناطق دیگر کمیته ی سراسری اعتصاب را سازمان دهیم. در حال حاضر 100000 کارگر معدن در اعتصاب هستند. ما معتقدیم که تنها پیروزی ما دراین مبارزه نوعی اجرای عدالت در قبال رفقای    جان­باخته ماست.

ما در حال جنگ با تعدادی از قدرتمندترین شرکتهای سرمایه داری در جهان هستیم. شرکتهای سرمایه داری که رژیم حاکم پشتیبان آنهاست و متاسفانه رهبران اتحادیه هم حامی آنان هستند. ما معتقدیم که تنها راهی که میتواند اعتصابات ما را به پیروزی برساند اتحاد و همبستگی همه ی ما کارگران است. به جای مبارزات پراکنده و جدا از هم کنونی، باید یک مبارزه ی هماهنگ و متحد را سازمان دهیم.

ما تلاش میکنیم که ارتباطات بین کارگران اعتصابی در نقاط مختلف را به هم وصل کنیم و اولین جلسه کمیته ی ملی (سراسری) اعتصاب را در تعطیلات آخر این هفته برگزار کنیم و از جمله یک راهپیمائی مشترک را به طرف دوایر دولتی در پرتوریا سازمان دهیم. ما به برقراری شرایط اظطراری در شهر که دولت به مردم تحمیل کرده و تیراندازی به کارگران اعتراض میکنیم و خواهان حداقل دستمزد مناسب برای همه کارگران 12500 راند و از بین رفتن این فقر فاجعه بار در جامعه خواهیم بود.

ما از همه ی مزدبگیران در سراسر دنیا، اتحادیه ها، سازمانها و تشکل های کارگری میخواهیم که ما را حمایت کنند.

اول آنکه از تظاهرات ما در 3 نوامبر(تاریخ احتمالی) حمایت کنید. ما خواهان اعلام همبستگی بین المللی شما از طرق مختلف مثل برگزاری تظاهرات، پیکت، راهپیمائی، جمع آوری نامه اعتراضی و... هستیم. پشتیبانی بین المللی که تا به حال گرفته ایم در روحیه کارگران در اینجا تاثیر بسیار مثبتی داشته است. 

دوما، نیاز مبرم ما به کمک مالی برای هزینه ی سازماندهی خودمان است. کارگران اعتصابی کمک مالی میپردازند ولی با در نظر گرفتن اینکه چندین هفته هست که در اعتصاب بسر میبریم، محدودیت این کمک ها بسیار است. از این جهت ازدریافت کمک مالی شما هم خوشحال میشویم. 


* چگونگی کمک مالی به کارگران اعتصابی آفریقای جنوبی در آدرس زیر اعلام شده است:
shopstewards.net