تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

در دفاع ازاطلاعیه ی سندیکا شرکت واحد

به تاریخ دوم بهمن ماه نود ویک از طرف سندیکای شرکت واحد تهران و حومه اطلاعیه ای تحت عنوان "برکناری منصور اسانلو ازریاست هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد" صادر شده است.

روشن است که هر تشکلی دارای اساسنامه و قرار های تشکیلاتی خاص خود است و سندیکای شرکت واحد نمی تواند خارج از این قاعده باشد. همانطور که در متن اطلاعیه سندیکا آمده است آقای اسانلو به علت پایبند نبودن به تعهدات و نادیده گرفتن هشدارها و اعتراضات درون سندیکا اخراج شده است. قطعا این اخراج با حضور جمعی اعضای هیئت مدیره صورت گرفته و باید برای این تصمیم جمعی احترام قائل شد.

بعد از انتشار این اطلاعیه افرادی این حرکت را "توطئه گرانه " " ارتجاعی و ضد کارگری "تهمت زنی به شیوه جمهوری اسلامی " و یا " توطئه وزرات اطلاعات و عوامل خانه کارگر و شورا های اسلامی " دانستند .

این افراد حق دارند سندیکا را مورد سوال قرار دهند، اما کسی به آنها این حق را نخواهد داد تصمیم آگاهانه و جمعی سندیکا را هم ردیف با نهاد های سرکوب قلم داد کنند.

باید به این افراد گفت بس کنید! اگرنمی توانید کمک حال جنبش کارگری باشید با چنین ادبیاتی به روحیه مبارزاتی فعالین سندیکای شرکت واحد حمله ورنشوید چرا که مبارزه طبقاتی یک مبارزه جدی ست که از هر گونه مماشاتی گریزان است.

من ضمن حمایت همه جانبه از اطلاعیه سندیکای شرکت واحد تهران و حومه معتقدم که مدافعان واقعی جنبش کارگری باید به رای و تصمیم جمعی سندیکای شرکت واحد احترام بگذارند. این امید را دارم که در آینده ی نزدیک سندیکا به تصریح موارد مطروحه در بیانیه مورد نظر بپردازد.

بهزاد سهرابی

بهمن 1391