تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

پيام تشکر وفا قادري ، خالد حسيني، بهزاد فرج اللهي و حامد محمود نژاد

یاران و همراهان!

نمی­دانیم با کدامین زبان سرود ِواژه­های سپاسمان را به پیشگاهِ شما عزیزان تقدیم نمائیم، و با کدامین کلام، درود ِبی­پایانمان را نثارِ شما گرامیان کنیم؛ زیرا واژه­ها اغلب رسانه­هایی نارسایند. به راستی همراهی و هم­آوایی شما عزیزان، اراده­ و توانمان را برای پایداری در زیر سهمگینی ِبار استثمار و عصیان ِدر برابر ­آن­ صد چندان نموده، و عزم­مان را بیش از هر زمان دیگری برای درنوردیدنِ گردنه­ها و تندپیچ­های موجود ِبر سر راه جنبش کارگری جزم نموده است؛ به راستی همدلی شما همرَهان، تلألؤ نوری رهائی­بخش را در این ظُلماتِ سرمایه­داری، به چشمان منتظرمان نوید بخشیده است.

حمایت­های گسترده و همه جانبه­ی شما زنان و مردانِ آزادی­خواه از ما، به منزله­ی مهرِ تأییدی دوباره بر مواضع ِبرحق ِما و جنبش کارگری، بر حقانیت این موضوع که طبقه­ی کارگر، در صورت اتکاء به نیروی خود مترقی­ترین طبقه در عصر سرمایه­داری است صِحّه گذاشته، و در این کارزار، گوشه­ای از ظرفیت­های موجود ِدرون خود را جهت استحضار عوامل سرمایه به نمایش گذاشت، و در این کوران مبارزاتی مفهوم اتحاد ِطبقاتی را در قالبی کوچک بر همگان آشکار نمود، و زمینه­ی از میان برداشتن دیوار میان سازمان­های توده­ای کارگران و طبقه­ی کارگر را فراهم آورد، و بخشی از فرمول­بندی­های عوامل سرمایه را به رسوبات تاریخ مبدل ساخت. با این وجود، بدونِ شک در فردای رهایی رنجبران و زحمتکشان از قیدِ مناسبات سرمایه­داری، حماسه­ی شگفت­انگیزِ شما عزیزان روایتِ روایت­گران آزادی خواهد بود.

لذا بر خود لازم دانستیم نهایت سپاس و قدردانیِ کارگریمان را نثار تمامِ کسانی نمائیم که: مفهوم اتحاد طبقاتی را دیگر بار، با پیوند ِخود با اعتراضات ِتوده­ای، و حمایت­های بی­دریغ از ما و جنبش کارگری و مواضعِ برحقِ آن، از دور و نزدیک پشتیبان ِواقعی ِما و خانواده­های ما بوده­اند.

در پایان ضمن پایفشاری مجدد بر تمامی مواضع جنبش کارگری، و دفاعِ همه جانبه از خود و تمامی فعالین کارگری، که عزیمتی جدای از ارتقای سطح زندگی رنجبران و اعتراض ِ به سفره­ی خالی کارگران ندارند، خواهان پایان بخشیدن به تمامی سطوح فشار بر فعالین کارگری و کارگران پیشرو و تشکلهای مستقل کارگری بوده، و آزادی بدونِ قید و شرطِ تمامی همرزمانِ خود از جمله: رضا شهابی- بهنام ابراهیم زاده- شاهرخ زمانی- محمد جراحی- رسول بُداغی- پدرام نصراللهی- غالب حسینی- علی آزادی و سایر کارگران و فعالین کارگری را خواستاریم.

پیوسته باد همبستگی طبقاتی کارگران

با تقدیم احترام وفا قادری- خالد حسینی- حامد محمودی­نژاد- بهزاد فرج­اللهی

اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­های کارگری-29/1/1392