تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 
اطلاعیه انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
در محکویت حبس و آزار  فعالین کارگری
رژیم جمهوری اسلامی ایران در سراشیب فروپاشی دست و پا میزند
 

روز جمعه 26 خرداد دهها مرد مسلح از نیروهای آزموده سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به محل برگزاری مجمع سالانه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری" حمله کردند. به گفته شاهدان حاضر در محل منطقه ای در مهر شهر کرج که محل برگزاری مجمع سالانه بود، به محاصره نیروهای سپاه و اطلاعات در آمده بود.  برای جلوگیری از هر گونه عکس العمل مردم محله علیه نیروهای سرکوبگر و برای ایجاد رعب و وحشت، با شروع تیر اندازی در داخل محل برگزاری مجمع و اطراف ساختمانهای که انگار یک مرکز مهم نظامی را در محاصره قرار داده اند، به فعالین کارگری در محل نشست هجوم بردند. جانیان سرکوبگر که در این سی و چند ساله جز سرکوب، کشتار، قتل، اختناق برای حفظ و پاسداری از نظام پوسیده استثمارگر سرمایه داری به هر عملی دست زده اند با بیشرمانه ترین شیوه به جان کارگران در محل مجمع افتادند. ماموران مسلح که عملکردشان آدم کشان هیتلر را در اذهان زنده میکند، فعالین کارگری را مورد آزار و بی حرمتی قرار دادند. شصت نفر از انسانهای شریف را همراه با کتک زدن و هتاکی دستگیر کردند و با شرایطی نامناسب، با دستان بسته و اذیت و آزار به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند.      

ایجاد رعب و وحشت؛ کتک زدن و تهدید مزدوران بی مایه خللی در عظم راسخ نمایندگان و مهمانان حاضر در مجمع در دفاع از خواسته های پایمال شده طبقه کارگر  ایجاد نکرد، بلکه از خواستها و مطالبات خود در سخت ترین شرایطی که بر آنها اعمال شده بود، دفاع کردند. 51 نفر از دستگیر شدگان بعد از دهها ساعت کتک زدن و بی احترامی همراه با بازجویی (و به گفته خود دستگیر شدگان "زور گویی" آزاد شدند. 9 نفر دیگر از نمایندگان حاضر در مجمع (علی رضا عسگری، میترا همایونی، سعید مرزبان، ریحانه انصاری، مازیار مهر پور، سیروس فتحی، جلیل محمدی، فرامرز فطرت نژاد  و مسعود سلیم پور را در زندان زیر فشار و بازجوئیهای طولانی مدت نگهداشتند.                

هفت نفر، از نه نفر دستگیر شده در طی چند هفته بعد از دستگیری (مسعود سلیم پور روز شنبه دهم تیر با قرار وثیقه دویست میلیون تومان، سیروس فتحی روز یکشنبه یازدهم تیر با قرار وثیقه دویست میلیون تومان، میترا همایونی و سعید مرزبان روز سیزدهم تیر هر کدام با قرار وثیقه سیصد میلیون تومانی، فرامرز فطرت زاده روز سه شنبه سیزدهم تیرماه با قرار وثیقه سی میلیون تومان، روز چهار شنبه چهاردهم تیر ماه ریحانه انصاری با وثیقه صد میلیون تومان و مازیار مهرپور با وثیقه سی میلیون تومان) را آزاد کردند. طبق اطلاعیه ای که تارخ 24 تیر ماه در سایت "کمیته هماهنگی ..." درج شده، قرار وثیقه صد میلیون تومانی را برای آزادی علی رضا عسگری و جلیل محمدی، اعلام کرده بودند، اما هنوز در زندان و زیر فشارهای فراوانی از طرف شکنجه گران رژیم اسلامی قرار دارند. تمام شواهد دال بر آن است، که شایعه صدور قرار وثیقه و آزادی این دو فعال کارگری (علیرضا عسگری و جلیل محمدی) در خارج از زندان از طرف مقامات ضد کارگر و آدمکشان جمهوری اسلامی ترفندی بیش برای تخفیف دادن فشارهای داخلی و خارجی علیه دستگیری اعضای  "کمیته هماهنگی ..." نبوده است.

همانطور که در اطلاعیه  "کمیته هماهنگی ..." آمده است مواجب بگیران قسم خورده رژیم اسلامی در 26 تیر ماه 1391 علیرضا عسگری و جلیل محمدی را با دست و پای بسته و در شرایط جسمی کاملا خسته که نشان دهنده فشارهای فراوان جسمی و روحی بوده، آنها را به شعبه 6 "بازپرسی دادگاه" کرج برده اند و بعد به زندان مرکزی کرج منتقل کرده اند.                                                                                                                  

رژیم درمانده و به بن بست رسیده جمهوری اسلامی در این سی و چند سال عمرش برای پاسداری و استمرار نظام استثمارگر از هیچ جنایتی علیه کارگران، مردم زحمتکش و مخالفان خود دریغ نکرده است. تمام قرائن نشان بر آنست که ماموران درمانده رژیم اسلامی در تلاش هستند برای زهر چشم گیری از فعالین کارگری فشارهای فراوانی برای به زانو در آوردن این دو فعال کارگری (علیرضا عسگری و جلیل محمدی) اعمال کنند. نیروهای سرکوبگر دست به هر ترفندی برای خنثی کردن اعتراضات به دستگیری فعالین کارگری و در بند ماندن علی رضا عسگری و جلیل محمدی زده و خواهند زد. تلاش میکنند تا با فشار بر این فعالین کارگری و خانوادهایشان جلوی درج اذیت و آزار و شکنجه آنها را به بیرون بگیرند تا با تنها گذاشتنشان و در خفا این فعالین کارگری را به زانو در بیاورند. و آنچه را که خود میخواهند بر آنها تحمیل کنند. نباید در هیچ شرایطی این انسانهای شریف که برای احقاق حقوق پایمال شده خود به اسارت گرفته شده اند را تنها گذاشت. باید تمام تلاش های تا به حال را بیشتر کرد تا جلو فشارها و تلاشهای رژیم جمهوری اسلامی را گرفت. باید با ترفند و شگرد مزدوران رژیم علیه علی رضا عسگری و جلیل محمدی مقابله کرد.                                                                

عمر بیش از سه دهه این رژیم پر از تحمیق، تحقیر و پاشیدن سم خرافات، ایجاد اختناق، زندان، شکنجه و کشتار در خفا و در ملاء عام بوده است. امروز در پهنایی به وسعت جامعه ایران در بین اکثریت عظیم اقشار مختلف جامعه تنفر و انزجار وسیعی علیه رژیم اسلامی تلنبار شده است. بحران مرگباری سراپای رژیم جمهوری اسلامی ایران را در هم تنیده برای حفظ بقای خود دست و پا میزند. به خاطر شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی که رژیم جمهوری اسلامی در جامعه ایجاد کرده انزجار و تنفر را به مرز انفجار رسانیده است. بحران جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و جهان مشکلات لاینحل این رژیم را دو چندان کرده است. و کم نیستند مقاماتی که طی این سی ساله پستهای کلیدی رژیم جمهوری اسلامی در دست داشته اند، با درک این واقعیت که به آخر عمر حکومتشان رسیده اند، معترفند که در طی سی سال حکوتشان مرتکب خطا شده اند و تلاش میکنند خود را در "خطاها" فرعی جلوه دهند. فشار بحران موجود بهترین متحدان داخل نظام را به جان هم انداخته است. طرفداران این حکومت جانی تنها گله های مواجب بگیری هستند که برای سرکوب و ایجاد رعب در جامعه اجیر شده اند. باید برای حفظ سلامتی و کرامت این دو فعال کارگری تا آزادی آنها از دست جانیان رژیم جمهوری اسلامی که به آخر خط رسیده اند و برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایران از هیچ جنایتی پرهیز نمیکنند، تلاش کرد و افکار عمومی را چه در داخل ایران و چه در خارج برای خنثی کردن توطئه های مزدوران رژیم علیه فعالین کارگری دربند مطلع نمود.

 

سرنگون باد رژیم اسلامی      زنده باد جنبش کارگری

بیستو هشتم جولای 2012

 

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی